Nieuws

Middagsymposium Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001

Op Woensdag 18 mei 2011 vind bij DCMR in Schiedam het Middagsymposium Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001.

Doelstelling van dit door NEN en SCCM georganiseerde symposium is om middels praktijkvoorbeelden te laten zien hoe de naleving van wet en regelgeving op praktische en effectieve wijze kan worden georganiseerd en aantoonbaar gemaakt met behulp van een (gecertificeerd) milieumanagementsysteem. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen het overheidstoezicht in relatie tot goed compliance management bij bedrijven.

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
> Wat is het voordeel en het belang van goede naleving van wet- en regelgeving?
> Wat zijn de aandachtspunten bij het opzetten en verbeteren van het ISO 14001 managementsysteem?
> Welke elementen binnen ISO 14001 zijn bepalend voor goed compliance Management?
> Hoe praktisch om te gaan met de grote hoeveelheid wet- en regelgeving?
> Welke betekenis heeft compliance management voor toezichthouders vanuit de overheid?
> Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar om compliance management te ondersteunen?
> Op welke manier beoordeelt een certificatie-instelling dit onderdeel van een milieumanagementsysteem?

De toegangsprijs voor het seminar is € 175,00 (excl. BTW), inclusief broodje bij aankomst, koffie/thee en drankje na afloop. De documentatie krijgt u op USB-stick.
Deelnemers werkzaam bij organisaties die ISO 14001 en/of OHSAS 18001 zijn gecertificeerd en opgenomen in de database van SCCM (zie www.sccm.nl) betalen € 125,00 (excl. BTW).

Voor meer informatie en inschrijven:
NEN Evenementen
Pauline van Rheeden
telefoon (015) 269 01 47
E-mail: evenementen@nen.nl