Nieuws

Hogere starterssalarissen in het noorden en in farmacie

Het noorden en oosten van het land en de farmaceutische en chemische sectoren bieden hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt de beste salarissen. Dat is de verrassende uitkomst van het eerste AWVN-onderzoek naar het niveau en de stijgingsgraad van startsalarissen voor academici en HBO’ers. De uitkomsten van dit onderzoek worden toegelicht in het AWVN-vakblad Werkgeven. ‘In de farmaceutische sector gaat het in veel gevallen om gespecialiseerde functies waarvoor minder gangbare studies moeten zijn gevolgd,’ zegt AWVN-beloningsdeskundige Claartje van Ulden, die het onderzoek leidde. Zij wijst daarbij op de al heel lang durende impopulariteit van technische studies in Nederland. ‘Het aanbod is kleiner, dus is de te betalen prijs, het salaris, hoger.’
Een andere conclusie uit het onderzoek is dat het (nog steeds) loont om te studeren. Veel academici en HBO’ers beginnen met een salaris rond of boven het modale Nederlandse inkomen van ongeveer 33.000 euro per jaar (2011). HBO’ers moeten het over de hele linie met iets minder doen, maar ook voor hen is een modaal inkomen als startsalaris bepaald geen uitzondering.

Het AWVN-onderzoek ‘Startsalarissen academici & HBO’ers in de schijnwerpers’ is het eerste dat de aanvangssalarissen voor hoogopgeleiden in de gehele Nederlandse marktsector in beeld brengt. AWVN overweegt om het onderzoek naar startsalarissen de komende jaren vaker te doen. De werkgeversorganisatie verwacht een opwaartse druk op de startsalarissen van hoogopgeleiden. ‘De arbeidsmarkt wordt krapper en de strijd om het talent zal feller worden. Het zal ons niet verbazen als zich dat onder meer vertaalt in hogere aanvangssalarissen,’ aldus van Ulden.