Nieuws

Nieuwe NEN-cursus: ‘Doelmatige documentatie van een managementsy

Een doeltreffend (kwaliteits)managementsysteem bestaat uit een aantal documenten. Bij het opzetten, verbeteren of herontwerpen van zo’n systeem is het van belang zorgvuldig af te wegen wat moet worden gedocumenteerd en hoe gedetailleerd dit moet gebeuren. Om dit te verduidelijken, organiseert NEN op 21 juni 2011 de nieuwe cursus ‘Doelmatige documentatie van een managementsysteem’.
In de cursus komt onder meer aan bod welke documenten verplicht en/of gewenst zijn en aan welke eisen de documentatie moet voldoen. Verder wordt uitgelegd hoe duidelijke documenten worden opgesteld. En hoe u procedures efficiënt beheert en onderhoudt.
De cursus is bedoeld voor iedereen die documentatie van een (kwaliteits)managementsysteem moet opstellen en onderhouden en voor medewerkers die de documentatie van een bestaand (kwaliteits)managementsysteem willen herontwerpen en vereenvoudigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Cursussen, telefoon (015) 269 01 88, e-mail cursussen@nen.nl of kijk op www.nen.nl/cursusdocumentatie.