Nieuws

Eerste Nederlandse accreditaties voor OHSAS

De Raad voor Accreditatie - de keurder die de keurders keurt - heeft onlangs de eerste vier Nederlandse certificatie-instellingen in orde bevonden om organisaties te mogen certificeren op grond van de nieuwe arbo-norm, de OHSAS 18001. De vier OHSAS-certificeerders van het eerste uur zijn (in 2004 begonnen zestien certificatie-instellingen aan het traject om geaccrediteerd te worden): BSI, DNV, het Liftinstituut en RPS. Elk van de genoemde instellingen maakt gebruik van het reeds eerder door de RvA erkende Centraal College van Deskundigen - Arbo-managementsystemen van SCCM. Een arbo-managementsysteem op basis van OHSAS 18001 omvat de gehele organisatie. De uitgangspunten zijn de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf, de wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan en het proces van continu verbeteren van veiligheid, welzijn en gezondheid binnen het bedrijf. Volgens de NEN is de structuur van een arbo-managementsysteem vergelijkbaar met de structuur van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het omvat basisprocedures, werkinstructies en registraties. Een arbo-managementsysteem biedt mogelijkheden voor maatwerk. Via de bedrijfsspecifieke RI&E wordt het mogelijk eventuele arbo-knelpunten naar boven halen die vervolgens met behulp van een plan van aanpak worden beheerst en verbeterd.