Nieuws

19 bedrijven uit industrie in MKB Innovatie Top 100

Het innovatienetwerk Syntens, Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad presenteren voor de zesde keer de MKB Innovatie Top 100. Deze top 100 wordt gezien als de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor bedrijven in het MKB. In totaal 19 bedrijven uit de sector industrie hebben een plek in deze top 100 weten te bemachtigen.
 
Een deskundige jury riep Dacom uit Emmen uit tot de meest succesvolle en innovatieve onderneming. Dacom heeft zich gespecialiseerd in irrigatiemanagement. Bodemvochtsensoren in het veld van de teler laten zien wat de dagelijkse wateropname is in de verschillende bodemlagen van het gewas. Met deze informatie wordt het optimale tijdstip van beregenen bepaald. Uit proeven met het systeem is gebleken dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van aardbeien teruggebracht kunnen worden tot 48%, zonder negatieve effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit. De technologie van Dacom draagt hiermee bij aan het oplossen van de voedselschaarste en een duurzame voedselproductie, aldus de jury.

De jury beoordeelde de nominaties op basis van originaliteit, impact, mate van bescherming, verkrijgbaarheid en de omzetpotentie. De jury, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, bestond dit jaar uit Bart Stomphorst (investeerder en medeoprichter van Sandd), Joris Craandijk (innovatieconsult en bedenker van de beertender), Scarlett Kwekkeboom-Janse (voormalig zakenvrouw van het jaar), Jan Meeus (chef economieredactie NRC Handelsblad) en Ruud Koornstra (Tendris). De bekendmaking van de zesde MKB Innovatie Top 100 vond plaats in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz Nederland in Utrecht. De winnaar werd gehuldigd door Alexander Rinnooy Kan. Alle 100 genomineerde bedrijven hebben succesvolle innovaties doorgevoerd op het gebied van product, dienst, proces of organisatie. Met de realisatie van deze vernieuwingen hebben ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of bestaande producten verbeterd.
 
Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB in staat is. De 100 bedrijven en hun innovaties zijn vanaf 27 mei 2011 te vinden op www.syntens.nl/innovatietop100. Ook staan daar videoreportages over aansprekende innovaties uit de ranglijst.