Nieuws

Introductietraining voor NEN 7131 Maatschappelijke veiligheid

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de operationele continuïteit in gevaar brengen. NEN 7131 stelt bedrijven en instellingen in staat om aantoonbaar maatregelen te treffen voor het vergroten van de ‘resilience’ (veerkracht) van de cruciale processen.

NEN organiseert een training voor NEN 7131:2010 Maatschappelijke Veiligheid – Managementsysteem voor veiligheid, voorbereiding op incidenten en continuïteit – Eisen en aanbevelingen voor gebruik. De norm is Engelstalig.

Een try-out van deze training wordt 30 juni 2011 bij NEN in Delft gegeven van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie over deze training leest u in de flyer. U kunt ook direct het inschrijfformulier downloaden.