Nieuws

Raden van bestuur veranderen van samenstelling

De omvang van raden van bestuur van AEX- en AMX-bedrijven krimpt. Dit komt omdat directeuren van business units minder vaak deel uitmaken van de raad van bestuur. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot onder de vijftig bedrijven van de AEX en AMX. Verder zijn Chief Operating Officers (COO) in raden van bestuur in opkomst en wordt het sturen op synergie tussen business units steeds belangrijker. Bedrijven die dit doen, groeien sneller.

Berenschot onderzocht in de periode 2006-2010 de structuur en besturing van AEX en AMX-bedrijven en signaleerde o.a. dat raden van bestuur veranderen. In 2006 had 11% van de AEX en AMX-bedrijven een raad van bestuur met twee personen. In 2010 steeg dit percentage tot 28%. In deze gevallen bestaat de raad van bestuur uit een Chief Executive Officer (CEO) en een Chief Financial Officer (CFO). De toename van raden van bestuur met twee personen valt te verklaren uit het feit dat het percentage bedrijven met directeuren van business units in de raad van bestuur over dezelfde periode daalde van 60% naar 38%. Daardoor liep de gemiddelde bezetting van raden van bestuur sinds 2006 terug van 4,4 naar 3,5 personen.

Het onderzoek laat tegelijkertijd een opkomst van COO's in de raad van bestuur zien. Het aantal bedrijven in de AEX en AMX met een COO in de raad van bestuur steeg van 12% naar 21%. Berenschot-adviseur Christiaan Gort: ‘COO's richten zich op de gehele bedrijfsketen, terwijl directeuren van business units hun eigen divisie integraal aansturen. Met het aanstellen van een COO komt een sterkere focus te liggen op het realiseren van synergievoordelen tussen business units.’

Verder blijkt uit het onderzoek dat bedrijven zonder BU directeuren in de raad van bestuur sinds 2006 sterker groeien dan bedrijven met BU directeuren. Bedrijven met een COO zijn in dezelfde periode nog sterker gegroeid met een gemiddelde omzetgroei van 19%. Bedrijven zonder BU directeuren in de raad van bestuur lieten een gemiddelde omzetgroei van 13% zien, terwijl bedrijven met BU directeuren 7% omzetgroei realiseerden. ‘Klantbehoeften worden complexer en vragen om sturing op de totale bedrijfsketen. Daarnaast vindt klantgerichte innovatie steeds meer plaats door samenwerking tussen business units’, aldus Berenschot-adviseur Mark Nijssen.