Nieuws

Dreigende averij plannen minister Schippers

De marktwerking van minister Schippers in de zorg dreigt ernstige averij op te lopen door de plannen van de NZa. Dit concludeert Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) op haar nationale congres voor zelfstandige klinieken dat vandaag in Rotterdam gehouden wordt.

In de voorstellen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden de beschikbare budgetten voor de medisch specialisten verdeeld tussen de ziekenhuizen en klinieken op basis van de situatie van 2009. Veel klinieken waren toen net gestart of zijn daarna pas geopend. Daardoor is er onvoldoende budget voor alle specialisten die nu uit het ziekenhuis in klinieken werken. Meer dan de helft van de klinieken in ons land komen hierdoor in grote problemen of zullen hun deuren moeten sluiten. De NZa frustreert hiermee de marktwerking van minister Schippers om de zorg goedkoper te maken. Eenzelfde behandeling in een kliniek is 15% goedkoper dan in een ziekenhuis. ZKN heeft inmiddels bij Minister Schippers de noodklok geluid.
Directeur Roos van ZKN: “ Het is onvoorstelbaar dat de NZa die de Minister over invoering in 2012 van prestatiebekostiging in de zorg moet adviseren nog met verouderde cijfers uit 2009 werkt. Hierdoor dreigt de Minister uiteindelijk een besparing van € 800 miljoen per jaar mis te lopen, als gevolg van het wegvallen van de concurrentie van de klinieken. Ziekenhuizen hoeven hun prijzen dan niet te verlagen”.
Volgens onderzoek van Boer & Croon zullen in 2012 bijna 1 miljoen Nederlanders zich in een kliniek willen laten behandelen. Dat is bijna een verdubbeling ten op- zichte van 2009.

Uit het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat mensen kiezen voor een kliniek vanwege deskundigheid van de artsen (39%) en de kortere wachttijd (30%). Ook gaat men naar een kliniek op advies van vrienden of familie die daar een goede ervaring gehad hebben (22%). Zelfstandige klinieken krijgen van de patiënt een 8,4 als rapportcijfer. Dat is aanzienlijk hoger dan het rapportcijfer 7,4 dat ziekenhuizen krijgen. Aan het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek hebben ruim 2900 patiënten uit 17 klinieken deelgenomen. Het is uitgevoerd door Bosgra Marketing uit Groningen.
Tijdens het congres werd aan DermaPark te Uden het 100ste keurmerk uitgereikt. Het ZKN-Keurmerk kwam vorig jaar bij een onderzoek van de Consumentenbond als beste keurmerk in de zorg uit de bus. Zorgverzekeraars adviseren hun verzekerden een kliniek met dit keurmerk te kiezen.

Om een steeds breder publiek te bereiken openen de klinieken met het ZKN-Keurmerk op zaterdag 1 oktober in het hele land hun deuren. Het publiek kan dan bijvoorbeeld live operaties zien via beeldscherm.