Nieuws

Adviezen topteams onderstrepen belang industrie

De negen boegbeelden hebben de adviezen van hun topteams gepresenteerd aan minister Verhagen van EL&I. FME-voorzitter Jan Kamminga: ‘Het belang van de industrie voor Nederland is glashelder! De topsectoren vormen de basis van de concurrentiekracht van Nederland en de boegbeelden tonen met hun adviezen dat het bedrijfsleven sturing krachtig ter hand wil en kán nemen.’

De gepresenteerde adviezen onderschrijven het belang van vraagsturing door de industrie op terreinen als onderwijs, onderzoek en exportbeleid. Topsectorenbeleid veronderstelt nadrukkelijk dat de overheid energie en middelen gaat richten op de topsectoren, over bestaande overheidsstructuren heen. Volgens FME ligt de uitdaging voor de overheid in de ommezwaai van denken: als de topsectoren de kurk zijn waar Nederland op drijft, dan is het niet meer dan logisch dat die gedachte ook indaalt bij alle ministeries.

FME herkent de zorg van de boegbeelden over het tekort aan goed opgeleide mensen. Zonder de ‘gouden handen en hoofden’ hebben de ambities van de topsectoren immers geen kans van slagen. Kamminga: ‘Ik verwacht daarom veel van minister Van Bijsterveldt van OC&W en haar staatssecretaris Zijlstra. Zij kunnen laten zien dat het dit kabinet menens is door, niet alleen in woord maar vooral juist in daad, de vraag van het bedrijfsleven sterker centraal te stellen in het onderwijs. De strategische nota Hoger Onderwijs is de lakmoesproef; daarin moeten de adviezen daadwerkelijk gestalte krijgen.’

Forse investeringen in innovatie zijn nodig; niet alleen door het bedrijfsleven, maar ook door de overheid. Investeren in innovatie door de sterk export gedreven topsectoren, betekent namelijk dat wordt geïnvesteerd in het verdienvermogen van de Nederlandse economie. De nu doorgevoerde kortingen op de overheidsbijdrage aan innovatie mogen dan ook niet maatgevend zijn voor de toekomst. Daarnaast moet ook de publieke infrastructuur langetermijninvesteringen doen in ‘de gouden driehoek’. Kamminga: ‘Een teloorgang van de succesvolle TTI’s zou echt het faillissement van het topsectorenbeleid betekenen.’