Nieuws

NCSI viert eerste lustrum


Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) viert haar eerste lustrum. In 2006 startte deze unieke samenwerking van werkgeversorganisaties, vakbonden en kennisinstellingen met het doel organisaties bekend te maken met sociale innovatie. Met resultaten zoals 10.000 deelnemers aan het on-line spel Hoeslimwerkjij.nl, de jaarlijkse Concurrentie- en Innovatiemonitor, ruim 800 artikelen over en voorbeelden van sociale innovatie in de Kennisbank op www.ncsi.nl en projecten als de MKB-Krachtcentrale en de Cao-Wasstraat vraagt het NCSI aandacht voor vernieuwingen op het gebied van arbeidsorganisaties en arbeidsrelaties.

Op 23 juni 2006 bezegelden de bewindslieden De Geus, Brinkhorst en Van der Hoeven de oprichting van het NCSI met hun handtekening. Zij tekenden destijds de oprichtingsakte samen met Frans Leijnse van het Innovatieplatform en zeven vertegenwoordigers van de oprichtende partijen: de werkgeversverenigingen AWVN en FME-CWM, de vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten, de kennisinstellingen Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO. Dit was de start van een unieke samenwerking om organisaties in Nederland bekend te maken met de voordelen van sociale innovatie.