Nieuws

Basiseisen voor veiligheidsmanagementsysteem

Tijdens het symposium 'Voorkom schade, werk veilig' op 12 juni is het eerste exemplaar gepresenteerd van een nieuwe Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de basiseisen van een veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen. De NTA 8009:2007 'Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen' is een initiatief van drie belangrijke koepelorganisaties in de gezondheidszorg: de NVZ, de Orde en het LEVV. Het document komt voort uit het landelijke project VMSzorg en is onderdeel van het plan 'Voorkom schade. Werk veilig'. Hierin maken partijen binnen de gezondheidszorg structurele afspraken over kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen. Vanuit het initiatief van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging zijn afspraken opgesteld voor de basiseisen van een veiligheidsmanagementsysteem. Dit heeft geleid tot de NTA 8009:2007. De onderwerpen en basiseisen zijn vastgelegd door 36 partijen, waaronder 9 pilot ziekenhuizen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen en Stichting Harmonisatie Kwaliteitsborging in de Zorg.