Nieuws

Grootste deel bedrijven ondersteunt goede doelen

Uit recent onderzoek met het 5-minutenpanel van Stratus blijkt dat 59% van de bedrijven in Nederland in de afgelopen drie jaar geld heeft gegeven aan goede doelen. Opvallend is dat slechts een kwart van deze bedrijven de klanten op de hoogte stelt van de ondersteunde doelen.
 
Een verruiming van de belastingregels rond de aftrekbaarheid van giften blijkt een stimulans te vormen voor extra geefgedrag. Gezien de huidige golf van bezuinigingen kan de cultuursector hiervan profijt hebben, zeker als men bij het lokale bedrijfsleven aanklopt.

Van de bedrijven in Nederland heeft 59% in de afgelopen drie jaar dus geld gegeven aan goede doelen. Zelfstandigen zonder personeel (zzp) geven minder vaak dan de bedrijven met personeel. De grotere bedrijven zijn guller: 75% van de bedrijven die meer dan 10 personen in dienst hebben, heeft in de afgelopen drie jaar geld gegeven aan goede doelen.