Nieuws

Tijd van nieuwe bedrijventerreinen in Limburg voorbij

Gedeputeerde Economische Zaken in Limburg Mark Verheijen: ‘Limburg heeft een goed aanbod aan beschikbare bedrijventerreinen verdeeld over de provincie. Het is zaak om de komende jaren samen met de eigenaren voldoende nieuwe investeringen aan te trekken. Daarnaast heeft Limburg nog veel 'oude bedrijventerreinen' die worden opgeknapt. De tijd van grote nieuwe bedrijventerreinen is dan ook definitief voorbij. Pas als er in de regio geen andere mogelijkheid is een bedrijf te vestigen of leegstaande gebouwen te vervangen, is daar met de Provincie over te praten. Maar we zullen en moeten strenger worden. Het kan niet zo zijn dat we nieuw landschap opofferen terwijl tien kilometer verder hectares leeg liggen. Die tijd is echt voorbij.’.
 
De monitor ‘Werklocaties Limburg 2010’ maakt duidelijk welk type knelpunten (kwaliteit, segmentering en beschikbaarheid) waar in Limburg optreden. Door op het juiste moment het juiste type terrein in een gebied aan te pakken of te ontwikkelen, wordt een marktgericht aanbod van werklocaties nagestreefd. Het rapport en de achterliggende database zijn te raadplegen op www.limburg.nl/rebis.