Nieuws

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is iets waarvan je denkt dat de kleine bedrijven er weinig of geen aandacht (lees tijd en geld) voor hebben. Maar schijn bedriegt. MVO wint ook in kleine bedrijven terrein. In zijn geheel gezien gaat het goed met MVO, stelt een rapport van Berenschot. In het voorgaande jaar blijkt het aantal bedrijven met een gedragscode verdubbeld. De manier waarop van de MVO-inspanningen en de daardoor bereikte resultaten verslag wordt gedaan laat echter nog het nodige te wensen over. Uit het rapport komt naar voren dat veel managers de MVO-rapportage van toevalligheden aan elkaar laat hangen. MVO dient, zo stelt men, op een natuurlijke manier in het beleid te worden opgenomen. Een bedrijf dat tot MVO besluit, zal moeten bedenken wat er aan een product/dienst te verbeteren valt en welke positieve invloed dat op de wereld om ons heen heeft. Daarbij is ook een goed personeelsbeleid - en vooral de communicatie daarin - van belang. Daarbij is het ook van belang dat de manager bewust met zijn werknemers omgaat. Indien dat gebeurt, zullen de werknemers ook bewust(er) met hun werk omgaan en kan er bewuster met het milieu worden omgegaan. Ook met klanten en leveranciers kunnen afspraken worden gemaakt die het milieu ontlasten.