Nieuws

Bedrijfsleven bundelt krachten rond MBO

Grote bedrijven willen meer samenwerken op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Zij nemen actuele, maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt om hun MBO-programma's op elkaar af te stemmen. In aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima presenteerden dertig bedrijven hun voornemens tot samenwerking. MVO Nederland gaat de vorming van coalities rond deze thema's actief ondersteunen.

Tijdens het eerste MBO Koplopers Overleg van MVO Nederland op 25 oktober verkenden vijftig MBO-managers van dertig grote bedrijven, allen koplopers op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, hoe ze hun krachten kunnen bundelen rond maatschappelijke vraagstukken. Willem Lageweg: ‘We willen het bedrijfsleven prikkelen en ondersteunen zich open te stellen voor samenwerking met partijen die misschien op commerciële markten hun concurrenten zijn. Voor economisch rendement is concurrentie nodig, voor maatschappelijk rendement is samenwerking de sleutel. Bedrijven zijn in het huidige maatschappelijke klimaat meer dan ooit de instanties om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. MVO Nederland ondersteunt hen om via nieuwe coalities een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te realiseren.’

Na een uiteenzetting van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, over de sociale trends en ontwikkelingen in Nederland, gingen de aanwezigen in gesprek over kansen voor samenwerking rond zes thema's: mantelzorg, arbeidsparticipatie, aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt, leefbaarheid in wijken, financiële zelfredzaamheid en vitaliteit, gezond eten en bewegen. Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland kondigde aan de ontwikkeling van coalities rond actuele maatschappelijke vraagstukken volgend jaar te zullen ondersteunen, als onderdeel van het Nationaal Stimuleringsprogramma MBO.

De aanwezige bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin ze hun voornemen voor meer samenwerking op MBO-gebied onderstrepen. Deze is overhandigd aan H.K.H. Prinses Máxima. 
Bij het eerste MBO Koplopers Overleg op 25 oktober 2011 waren vertegenwoordigers van de volgende bedrijven aanwezig: ABN AMRO, Accenture Nederland, Aegon, Albert Heijn, Alliander, ASR, CocaCola Nederland, De Lage Landen, Deloitte, Delta Lloyd Groep, Ernst & Young, IBM, ING, KPMG, KPN, Movares, PostNL, Rabobank, Randstad, Ricoh, Sara Lee, Shell, Siemens, SNSReaal, Sodexo, Tempo Team,  Univé-VGZ-IZA-Trias, Vebego, Vodafone, Vitae, Ymere. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Gemeente Amsterdam, het Oranje Fonds en het VSB Fonds hebben hun steun toegezegd.