Nieuws

Nederland goed op koers met Kyoto-verplichtingen

Het is zeer waarschijnlijk dat Nederland zal voldoen aan zijn Kyoto-verplichtingen om 6% CO2 reductie te realiseren in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990. Hierbij houdt ons land waarschijnlijk zelfs buitenlandse emissierechten over. Het terugdringen van broeikasgassen in Nederland ontwikkelt zich namelijk dusdanig positief dat Nederland fors minder buitenlandse emissierechten hoeft te gebruiken dan eerder verwacht. Dit schrijft staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer.

Volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan Nederland, bij handhaving van het huidige beleid, aan het eind van 2012 maximaal 30 miljoen emissierechten overhouden. Staatssecretaris Atsma: “Doordat de binnenlandse reductie van CO2 uitstoot zich positief ontwikkelt hoeven we minder buitenlandse emissierechten in te zetten. Nederland staat er dus een stuk beter voor dan destijds werd ingeschat.”
Bij het afsluiten van het Verdrag van Kyoto heeft Nederland ervoor gekozen aan haar verplichtingen te voldoen door de helft van de benodigde CO2 reductie in Nederland te realiseren en de andere helft door middel van buitenlandse emissierechten. Bij dit uitgangspunt was berekend dat de Nederlandse overheid voor de periode 2008 t/m 2012 125 miljoen buitenlandse emissierechten nodig zou hebben.
Eerder dit jaar heeft de staatssecretaris in de ‘Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020’ aangegeven dat de 20% reductiedoelstelling voor 2020 ten opzichte van 1990 geheel in Nederland zelf gerealiseerd zal worden, dus zonder de aankoop van buitenlandse reducties.