Nieuws

Limburg trekt duurzame productie in Europa

Diverse Europese overheden laten vandaag in Maastricht en morgen in Brussel zien welke producten en diensten in hun regio ontwikkeld zijn volgens het zogeheten cradle to cradle (C2C) uitgangspunt, namelijk dat alle gebruikte materialen na hun levensduur opnieuw als hoogwaardige grondstof worden gebruikt.
 
De Provincie Limburg is sinds 2007 trekker van dit principe en draagt dit ook uit. Op verzoek van de Europese Unie heeft Limburg een Europees netwerk opgebouwd om goede voorbeelden van deze bijzondere vorm van duurzaam produceren op te sporen en te bezien of zulke voorbeelden van elders in de eigen regio kunnen worden toegepast. ‘Ook in onze eigen provincie werken al tal van bedrijven en instellingen volgens dit principe,’ zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. ‘Het levert vermindering van afval op - in het ideale geval zelfs helemaal geen afval - en een zuiniger gebruik van grondstoffen. Maar bovenal is het een enorme stimulans voor innovatie.’
 
Het Europese project wordt deze week afgesloten met een tweedaagse slotbijeenkomst in Maastricht en Brussel. Vandaag worden in het Maastrichts Theater aan het Vrijthof bekend gemaakt tot welke verrassende resultaten de zoektocht naar goede voorbeelden geleid heeft. Ook praten Europese experts over de kansen en ervaringen in de eigen regio en de Europese financiering hiervan. Verder wordt ingegaan op de bijdrage die Limburg en partners leveren aan de doelstelling van de Europese Unie om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen. Uiteraard zal breeduit worden gemeten welke impuls het kan geven aan de regionale economie.
 
Morgen presenteert het samenwerkingsverband op verzoek van gedeputeerde Van der Broeck en Europarlementariër Judith Merkies zijn ervaringen en resultaten in het Vlaams Parlement in Brussel. Eurocommissaris van Milieu Janez Potočnik gaat dan in op het Europese beleid inzake banen en economische groei in relatie tot zuinig omgaan met schaarser wordende grondstoffen. Directeur Olivier Marquet van Triodos Bank België zal tevens de meerwaarde van duurzaam investeren toelichten. Prof. dr. Michael Braungart, grondlegger van het C2C-gedachtegoed, spreekt ter afsluiting zijn waardering uit over de bijdrage van het netwerk aan de overgang van ‘een eco-efficiënte naar een eco-effectieve maatschappij.'