Nieuws

Werkgever en werknemer niet op één lijn over flexibel werken

Uit onderzoek van Maatwerken, uitgevoerd door Motivaction, blijkt dat werkgevers en werknemers niet op één lijn zitten over de bespreekbaarheid om flexibel te werken. Werkgevers hebben in hun beleving altijd de deur open staan om het met de medewerkers over hun werk-privé balans te hebben. Het gros van de medewerkers ervaart dit niet zo. De dialoog over werk-privé balans komt niet van de grond.
Ruim twee op de vijf werkgevers geeft aan regelmatig met zijn werknemers te spreken over het optimaliseren van de balans tussen werk en privé. Dat terwijl slechts 9% van de werknemers dit stelt. De beleving van werkgevers en werknemers verschilt als dag en nacht. Martijn de Wildt, mede-initiator van Maatwerken en directeur-eigenaar van Qidos: ‘Onderwerpen als flexibel werken komen alleen aan bod tijdens functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken, als ze überhaupt al worden besproken. Maar werkgevers en werknemers beginnen er vaak alleen over als de werknemer zelf de behoefte uit. Voor werknemers kan dit een grote drempel zijn. Het is zeker niet een standaard onderwerp van dagelijkse gesprekken.’
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers het wel eens zijn over de benodigde voorwaarden voor een goede werk-privé balans en de regels voor het implementeren van flexibel werken. Zo geven beide partijen aan dat flexibel werken moet worden geïmplementeerd aan de hand van duidelijke regels die op iedereen van toepassing zijn. Een goede relatie met de leidinggevende is volgens beide partijen bevorderlijk voor de balans tussen werk en privé.
Het onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, werd gehouden onder een representatieve groep werkgevers en leidinggeven en een representatieve groep werknemers tussen de 18 en 65 jaar.