Nieuws

Stress en RSI kosten geld

Jaarlijks meldt twee tot vier procent van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. Vijftien procent krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouder (RSI), die tot beperkingen leiden. De jaarlijkse kosten worden in totaal op bijna zes miljard euro geschat. Dat staat in een rapport dat is gebaseerd op een onderzoek dat TNO deed, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. De stress kan worden veroorzaakt door een te hoge werkdruk, maar ook door agressief gedrag van klanten, pesterijen van collega's of eentonig werk. Dit leidt niet alleen tot psychische klachten, zoals depressiviteit, maar ook tot hartkwalen en ongelukken die ontstaan door gehaastheid of een gebrek aan concentratie. De onderzoekers van TNO schatten dat één op de zeven WAO'ers door stress op het werk arbeidsongeschikt is geworden. Dat kost jaarlijks 1,7 miljard aan uitkeringen. De totale kosten van stress, voor ondernemers en overheid, worden op vier miljard euro per jaar geschat. Per jaar gaan 340.000 tot 675.000 werknemers naar de dokter met RSI-klachten. De kosten die hierdoor ontstaan, bedragen volgens TNO jaarlijks ruim twee miljard euro. De grootste kostenposten zijn ziekteverzuim (bijna een miljard euro per jaar) en verminderde arbeidsproductiviteit door RSI (ruim 800 miljoen euro per jaar). TNO geeft aan in welke sectoren de meeste 'gezondheidswinst' geboekt kan worden door het doelmatiger aanpakken van risicovolle arbeidsomstandigheden. Bij stress, luidt de top-5: industrie, gezondheidszorg, handel, overheid, vervoer en communicatie. Bij RSI is de top-5: gezondheidszorg, industrie, onderwijs, bouw, handel.