Nieuws

Kwakkeljaar voor MKB in 2012

De afzet in het MKB neemt in 2012 met 1,0% af. Deze daling is al in de tweede helft van 2011 ingezet. Vrijwel geen enkele sector zal zich volgend jaar kunnen onttrekken aan de ontwikkeling van een krimpende afzet. Consumenten geven minder uit onder invloed van een dalende koopkracht en een oplopende werkloosheid. Bedrijven stellen investeringen uit als gevolg van de grote economische onzekerheid. De uitvoer loopt terug en de overheid bezuinigt. De afnemende afzet zal in het MKB resulteren in een verlies van werkgelegenheid voor dertigduizend personen. De prognoses van onderzoeksbureau Panteia/EIM zijn gemaakt onder de veronderstelling dat de eurocrisis niet escaleert. Bij verdere escalatie kan de afzetdaling in het MKB nog forser uitpakken.

De binnenlandse bestedingen zijn al enige jaren zeer gematigd. Doordat het MKB sterk afhankelijk is van binnenlandse bestedingen, blijft de groei al sinds 2010 achter bij die van het grootbedrijf. In 2011 is het MKB een half procent achter gebleven bij het grootbedrijf. In 2012 blijft het MKB een kwart procent achter bij het grootbedrijf.

Sectoren die sterk op de binnenlandse markt gericht zijn zullen in 2012 zullen onder druk komen te staan. Zo zal de opleving van de bouwsector in 2011 omslaan in een afzetdaling van 2,0% in 2012 als gevolg van een gebrek aan investeringen in nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden. De afzet in de autosector zal dalen met 2,25%. Consumenten zullen terughoudender zijn om een nieuwe auto te kopen en ondernemers zullen investeringen in bedrijfsauto’s zo veel mogelijk uitstellen. Na een korte opleving in 2011, zullen de horeca-uitgaven in 2012 een daling vertonen. Hier voert voorzichtigheid in zakelijke en consumentenbestedingen de boventoon. Ook de detailhandel zal in 2012 een verdere afzetdaling van circa 1,0% voor haar rekening moeten nemen.

De afnemende afzet zal in 2012 resulteren in een daling van de werkgelegenheid. In het MKB neemt de werkgelegenheid naar verwachting af met 30 duizend personen. De economische onzekerheid noopt bedrijven er toe om te reorganiseren en kostenbesparingen door te voeren. Dit heeft negatieve gevolgen voor de omvang van het personeelsbestand. Het vasthouden van personeel in afwachting van betere tijden, zal in 2012 minder vaak plaatsvinden dan in het recessiejaar 2009. Het aantal zelfstandigen zal in 2012 niet meer toenemen. Dit is mede een gevolg van kostenreductieprogramma’s van bedrijven, waardoor zij ook gaan besparen op de inhuur van ZZP-ers.