Nieuws

Correctiebladen gepubliceerd bij NEN 7120 en NEN 8088-1

Eind december 2011 heeft NEN een tweetal correctiebladen gepubliceerd. Bij NEN 7120 is het correctieblad C2 gepubliceerd, bij NEN 8088-1 het correctieblad C1. De normen zelf zijn al eerder gepubliceerd, in het voorjaar van 2011.

Een aantal ontwikkelingen maakte publicatie van deze correctiebladen noodzakelijk. Een belangrijke reden is het aanstaande nieuwe Bouwbesluit 2012. En daarnaast de correcties die noodzakelijk bleken tijdens de ontwikkeling van software (rekenprogramma’s) door de markt en bij het verbeteren van de onderlinge aansluiting van beide normen. Bij de ontwikkeling van de correctiebladen is rekening gehouden met het Bouwbesluit 2012 Stb. 416 en het concept – Veegbesluit van 05-09-2011.

NEN 7120 is de nieuwe norm die de bepalingsmethoden bevat voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. NEN 7120 vervangt daarmee de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen: NEN 5128 en NEN 2916. Deze vervanging gaat voor de Bouwregelgeving echter niet direct in. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt de datum van aansturing van deze norm via de Bouwregelgeving. Tot die tijd blijven de huidige normen voor de bepaling van de energieprestaties van gebouwen gelden.

Hoewel NEN 7120 op termijn ook zal gaan gelden als bepalingsmethode voor energieprestatie van bestaande bouw, blijven de huidige bepalingsmethoden hiervoor nog voor onbepaalde tijd van kracht.

Naast NEN 7120 speelt de norm NEN 8088-1 (Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen) een belangrijke rol.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Indra te Ronde, Consultant Integraal Bouwen, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl of nen7120@nen.nl.