Nieuws

Slechte bereikbaarheid

Waar nu nog bijna de helft van de werknemers telefonisch bereikbaar is, zal dat zonder maatregelen op zeer korte termijn nog maar een derde zijn, zo waarschuwt spraak- en data-specialist Rob Roode van Newtel Essence. Consumenten en burgers moeten nu al steeds meer moeite doen om medewerkers bij met name grote (overheids)organisaties te pakken te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van Blauw Research. Zo is slechts 43% van de werknemers direct bereikbaar via zijn of haar doorkiesnummer, tegen driekwart van de bedrijven via het hoofdnummer. Medewerkers worden steeds mobieler in hun werk. Daarmee ontstaat het grote risico dat zij onbereikbaarder worden dan nu al het geval is. Volgens Roode is, als er niets gebeurt, straks tweederde van de werknemers onbereikbaar. Bovendien neemt door deze onbereikbaarheid voor klanten en collega's de productiviteit af. Simpele oplossingen zoals het koppelen van mobiele telefoons aan de bedrijfstelefooncentrale kan dit voorkomen. Hiermee zijn medewerkers via één nummer te bereiken en wordt veel ergernis en tijdverlies voorkomen. Rob Roode voorspelt dat werkgevers met simpele middelen minimaal 10 procent bereikbaarheid en productiviteitswinst kunnen boeken.