Nieuws

DEKRA geaccrediteerd voor BRL 6010

DEKRA is vanaf heden geaccrediteerd voor het certificeren van organisaties volgens de BRL 6010 norm. Deze norm focust op de borging van kwalitatief drinkwater en bescherming tegen legionellabacterie. De accreditatie maakt DEKRA tot een belangrijke schakel als het gaat om legionellabestrijding, met name voor installateurs en technische diensten van organisaties met collectieve watervoorzieningen.

Installateurs die werkzaam zijn voor collectieve watervoorzieningen en waterleidingmaatschappijen, hebben net als hun opdrachtgevers een zorgplicht aangaande de kwaliteit van het drinkwater. Door een BRL 6010 certificering bewijzen zij aan deze zorgplicht te voldoen. Een BRL 6010 certificaat geeft hen namelijk de wettelijke toestemming om legionella beheersplannen op te stellen.

Het overgrote deel van de organisaties met een collectieve watervoorziening zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, gevangenissen, zwembaden en kampeerterreinen doet een beroep op installateurs en adviseurs met een BRL 6010 certificering of heeft een eigen technische dienst die eveneens aan de BRL 6010 norm moet voldoen. Volgens het Drinkwaterbesluit 2011 zijn organisaties wettelijk verplicht om een risicoanalyse of een legionella-beheersplan uit te laten voeren door BRL 6010 gecertificeerde medewerkers, externe adviseurs of installateurs. Voor installateurs is deze wettelijk vastgestelde norm dus een kans om zich te onderscheiden van de concurrentie en een betrouwbare adviesfunctie op het gebied van legionella te vervullen.