Nieuws

Consument ziet grotere rol bedrijfsleven bij duurzaamheid

Uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek dat afgelopen december namens duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels werd gehouden, blijkt dat consumenten een duidelijke rol zien weggelegd voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven neemt nog niet voldoende haar verantwoordelijkheid, zo zeggen de respondenten.

Van de 992 respondenten vindt 96% dat bedrijven de plicht hebben om bij te dragen aan een beter milieu. Op maatschappelijk vlak vindt slechts 25% dat bedrijven genoeg aandacht besteden aan hun sociale verantwoordelijkheden. Het belang dat de consument hecht aan duurzaamheid is niet te onderschatten. In het onderzoek op www.eenmiljoendruppels.nl gaf slechts 8% aan geen bedreiging te zien in het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen. Ook de rol die de consument zichzelf toebedeelt is onderzocht. Meer dan 90% van de respondenten geeft aan dat zij zelf een belangrijke rol spelen bij de keuze van duurzame producten, zowel bij sociale als bij milieuaspecten. Daarvoor hebben zij wel meer informatie nodig. 78% geeft aan meer informatie over energiebesparing te willen ontvangen. Bij de onderwerpen waterbesparing en fair trade producten liggen de percentages op 76 respectievelijk 64%.