Nieuws

DEKRA erkend als Geaccrediteerd Laboratorium

De laboratoria van DEKRA in Shanghai, Wenzhou, Guangzhou en Hong Kong zijn nu door het Mexicaanse nationale certificeringsorgaan (ANCE) officieel erkend als Geaccrediteerde Laboratoria volgens de norm ISO/IEC 17025. De testverslagen voor elektrische veiligheid die door deze laboratoria verstrekt zijn, kunnen nu gebruikt worden voor het aanvragen van een NOM-certificering voor elektrische producten. Deze certificering is door de Mexicaanse regelgeving verplicht gesteld.

Vanaf 11 september 2011 zijn de nieuwe Mexicaanse vereisten van kracht met betrekking tot het energieverbruik van 186 producten. Conform de nieuwe Mexicaanse wet voor regelgeving op het gebied van duurzaam gebruik van energie (LASE) zijn alle fabrikanten en importeurs verplicht informatie te verstrekken over het energieverbruik van hun producten – en andere apparatuur – aan CONUEE (de nationale commissie voor energie-efficiëntie) en aan PROFECO (de federale instelling die de bescherming van de consument bewaakt). DEKRA werkt nauw samen met ANCE, de particuliere instelling zonder winstoogmerk die door de Mexicaanse overheid geaccrediteerd is voor de normering en conformiteitsbeoordeling van geïmporteerde producten. Dankzij deze samenwerking kan DEKRA nu op plaatselijk niveau testen en registraties verrichten en kunnen de elektronische producten uit China voldoen aan de Mexicaanse regelgeving.

DEKRA beschikt over een brede expertise en ondersteuning en bovendien over een plaatselijk netwerk in Mexico. Hierdoor kan het bedrijf deze technische diensten leveren en ervoor zorgen dat elektrische producten gecertificeerd worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.