Nieuws

’Europa’ zorgt voor krimp Nederlandse industrie

De aanhoudend zwakke marktomstandigheden in vooral Europa zorgen voor een afnemende productie van 1,5% in 2012 in de Nederlandse industrie, zo verwacht ING Economisch Bureau. Deze krimp volgt op twee goede jaren waarin de productie in totaal met bijna 10% toenam. De grootste afname is er in 2012 voor de transportmiddelenindustrie en machinebouw (respectievelijk -7% en -3%). In hun kielzog krijgen ook toeleverende branches zoals de metaal, rubber- en kunststof en chemische industrie een productiekrimp te verwerken. De voedingsmiddelenindustrie kent dit jaar nog wel een kleine productiegroei. Winstgroei blijft in deze branche een uitdaging door de aanhoudende prijsfocus in de Europese foodretail, versterkt door de koopkrachtdaling bij veel consumenten.

De aanhoudende crisis in Europa en de effecten die dit heeft op de mondiale economie hebben ertoe geleid dat de export hapert. En dit is toch de groeimotor voor de Nederlandse industrie. Vooral de marktomstandigheden in West-Europa (inclusief eurozone) zijn lastig, terwijl juist naar die regio ruim 70% van de industriële export gaat. Het is echter niet alleen kommer en kwel. Sectormanager Industrie Rindert Ekhart: ‘Het goede nieuws komt uit Duitsland. Dit is de grootste exportpartner voor de Nederlandse industrie en blijft relatief goed draaien. Dat komt mede doordat de Duitse industrie beter is aangesloten op de snelgroeiende economieën in de wereld’.