Nieuws

Slim Reisbudget levert 50 miljoen per jaar op

Brede invoering van een Slim Reisbudget (mobiliteitsbudget) kan de maatschappij 50 miljoen
euro per jaar opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft naar de
maatschappelijk kosten en baten van het mobiliteitsbudget. De baten zijn vooral reistijdwinst
en milieu- en veiligheidswinst op de wegen. De werkgeversgroep B50 berekende al eerder
dat 6,5 miljoen werknemers slimmer en flexibeler kunnen reizen voor het werk als zij een
Slim Reisbudget krijgen. Hierdoor zullen de files afnemen.

Met een Slim Reisbudget worden werknemers gestimuleerd vaker thuis of onderweg te
werken, de auto te laten staan ten gunste van fiets en OV of buiten de spits te reizen. Voor
massale invoering van zo’n budget moet nog wel een fiscale hindernis worden
weggenomen. In januari bood de B50 werkgeversgroep, onderdeel van het Platform Slim
Werken Slim Reizen, aan staatsecretaris Weekers een rapport aan met de oplossing: een
Slim Reisbudget voor bedrijven. De B50 ziet graag dat de staatssecretaris het voorstel
opneemt in het Belastingplan 2013, zodat de werkgevers vanaf januari 2013 het nieuwe
beleid kunnen invoeren.

Onderzoeker Jan Anne Annema van de TU Delft keek naar de maatschappelijke effecten
van de invoering van het Slim Reisbudget en vertaalde deze naar euro's. In zijn onderzoek
bestudeerde hij onder meer de effecten op reistijd, onderhoud van wegen, veranderingen in
belastingopbrengsten en milieuwinst. Zijn conclusie is dat de invoering een jaarlijks
maatschappelijk voordeel kan opleveren van 50 miljoen. De verwachte invoeringskosten zijn
zeer laag.

Een Slim Reisbudget (mobiliteitsbudget) is hét instrument waarmee werkgevers slim reizen
kunnen stimuleren. In de meest simpele vorm krijgt een werknemer een vast budget,
waarmee hij voor het werk kan reizen. Wanneer de werknemer zijn budget minder
aanspreekt - door bijvoorbeeld goedkoper te reizen, thuis of dichter bij huis te werken - dan
houdt hij geld over. Dit stimuleert de werknemer bewust slim te reizen. Daarnaast kunnen
werkgevers via een Slim Reisbudget duurzame mobiliteit bevorderen. Bijvoorbeeld door een
hogere kilometervergoeding voor reizen per fiets of openbaar vervoer te geven dan voor
autokilometers.