Nieuws

100 docenten geslaagd voor VCA

Docenten gaan zelf leerlingen trainen voor het VCA certificaat: honderd docenten ontvangen vandaag hun certificaat tijdens een bijeenkomst op Mennorode te Elspeet.
Voor leerlingen van het Vakcollege is het essentieel dat ze in het derde leerjaar het certificaat VCA Basisveiligheid halen. Jongeren moeten weten welke regels er gelden als het gaat om veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zaken als hoe hanteer ik materiaal, hoe lang mag ik in deze ruimte zijn en hoe handel ik in noodsituaties zijn van essentieel belang. Ook vragen steeds meer werkgevers om het VCA-certificaat bij het aanbieden van een stage of leerwerkbaan.

Vakcollege Groep heeft daarom besloten dat Vakcollege- leerlingen kosteloos deze e-learning training wordt aangeboden. Dit vergroot namelijk de kans op een stageplaats of leerwerkbaan. Hiervoor is het wel nodig dat Vakcollege-docenten de kennis en bevoegdheid hebben deze training te geven. Hiervoor is een train de trainer programma opgezet waarbij de docenten een certificaat VOL VCA en VCA voor leidinggevenden kunnen behalen.
‘Nu hebben 100 docenten deze training gevolgd en zijn alle docenten geslaagd. We gaan er vanuit dat straks alle Vakcollege docenten dit certificaat op zak hebben, aldus Leo Houwen, algemeen directeur Vakcollege Groep. Hiermee creëren we betere kansen op stageplaatsen en leerwerkbanen voor onze leerlingen. En daar is waar we het voor doen’.

Het Vakcollege, een doorlopende leerlijn van 6 jaar in de Techniek naar een beroepskwalificatie. Ontwikkeld en opgezet om te voorzien in oplossingen voor toekomstige grote tekorten aan technisch geschoold personeel. Voor jongeren bieden de technische sectoren zeer aantrekkelijke arbeidsmarktperspectieven. Er zijn veel gevarieerde banen en er heerst grote tevredenheid onder werknemers in de techniek. Beloften van Het Vakcollege Techniek;
1. voor jongeren, je leert een mooi vak, je haalt je diploma's met uitzicht op een goeie baan
2. voor het bedrijfsleven, een nieuwe generatie goed opgeleide vakmensen.
3. de scholen, bieden een eigentijdse en aantrekkelijke vakopleiding die door directe samenwerking met het bedrijfsleven goed aansluit met hun behoefte aan uiteenlopende vakmensen.
Het Vakcollege heeft duidelijke doelen. Talentontwikkeling, doorlopende leerroute en nauwere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Er zijn kleinere klassen en worden jongeren individueel begeleid. Door de samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijfsleven en opleidingsbedrijven wordt het Vakonderwijs breed, praktisch en nog meer beroepsgericht gemaakt.
Met het betrokken bedrijfsleven is het mogelijk om werkend te leren en stage te lopen. Zo krijgt Nederland talentvolle jongeren die als gekwalificeerd vakman/vrouw op niveau 2/3 afstuderen en bij deze bedrijven aan de slag kunnen.

Ook heeft Vakcollege Groep duidelijke opvattingen over het conjunctuur ongevoeliger maken van stages en leerwerkbanen. Alle studenten hebben recht om hun opleiding met een diploma te bekronen en daar zijn leerwerkbanen voor nodig. Om toekomstige tekorten aan vakmensen op te lossen is een grotere instroom aan leerlingen die voor een vak kiezen nodig, maar dan moeten leerwerkbanen wel gegarandeerd zijn en dat is, in de huidige laagconjunctuur, helaas nog onvoldoende het geval.