Nieuws

Rabobank: Noodzaak tot aanscherping bedrijfsmodel

Rabobank verwacht de komende jaren een magere economische groei in de meeste bedrijfssectoren. ‘Door deze geringe groei en ingrijpende marktontwikkelingen doen Nederlandse bedrijven er goed aan hun groeiambities tegen het licht te houden. Zij zouden hun bedrijfsmodellen moeten aanscherpen.’ Dit zegt Paul Dirken, directeur Bedrijven van Rabobank Nederland, bij de presentatie van de sectorprognoses 2012. De bank wijst op de gevolgen van e-commerce voor de detailhandel en de stagnerende groei van de zakelijke dienstverlening.
 
‘In alle sectoren waarin consumentenuitgaven een belangrijke graadmeter zijn, zien wij dat de omzet sterk onder druk staat. Dat neemt niet weg dat we in elke branche genoeg bedrijven zien die het wel goed doen.’ Dirken noemt de huidige recessie mild en verwacht dat de economie in de loop van het jaar weer aantrekt. ‘Er blijft wel sprake van krimp over dit gehele jaar (BBP -0,75%).’ Feit is namelijk dat de exportmotor niet naar behoren draait, er extra bezuinigingen door de overheid worden doorgevoerd en binnenlandse bestedingen onder druk staan.

De omzet in de traditionele verkoopkanalen van de non-food detailhandel blijven dan ook dalen. De opkomst van e-commerce heeft die daling zelfs versterkt. Om hun rendement op peil te houden is het zaak dat ondernemers meerdere verkoopkanalen (stenen én online winkel: bricks en clicks) opzetten. Dat vereist state of the art kennis en voldoende geld om te investeren. En ook onverwachte samenwerking: detaillisten die, ondanks de concurrentie, elkaars kennis over online winkelen gebruiken om hun omzet te verhogen.
De sterke omzetstijging in de industrie in 2011 (+13%) is vooral terug te voeren op een sterke stijging van de afzetprijzen (+9,4%) en minder op een stijging in bedrijvigheid (+3,6%). De afzetprijzen zijn vooral gestegen doordat de sterke stijging van de olieprijs is doorberekend in de chemie en de aardolie-industrie. Voor 2012 verwacht Rabobank een lichte omzetdaling in de industrie (-0,5%).
 
De bouwsector genoot van een tijdelijke opleving in 2011 door gunstig weer en extra werk door de tijdelijke BTW-verlaging op arbeid. In 2012 verwacht Rabobank weer krimp in de omzet (- 3,2%). Bij veel bouwbedrijven heeft inmiddels een reductie in capaciteit plaatsgevonden. Het aantal faillissementen zal toenemen omdat het lastig is voor bouwers zich nog meer aan te passen aan de slechte marktvraag. Alleen bouwondernemingen die hun interne organisatie op orde hebben, hun klant centraal stellen en duurzaam -gaan- werken, zijn in staat om te overleven.
Sinds 2009 is er nauwelijks nog volumegroei in de zakelijke dienstverlening. Dat wordt deels veroorzaakt door het versoberde outsourcing beleid van bedrijven in andere sectoren. Ook de 'boost' die de opkomst van ICT aan de sector gaf, lijkt aan kracht ingeboet. Rabobank verwacht dat innovatie en de introductie van nieuwe bedieningsconcepten voor nieuw elan kunnen zorgen.