Nieuws

Plezierige activiteiten en opleiding belangrijker dan loon

Maar liefst 70% van Werkend Nederland is het niet eens met de bezuinigingen die binnen de eigen organisatie worden doorgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau &samhoud onder 500 werkende Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos Synovate. Opvallend is echter dat dit niet ten koste gaat van de overall tevredenheid van werknemers. In alle sectoren vindt men bezuinigen op ‘plezierige activiteiten’ het slechtste wat hun werkgever kan doen.
 
Ingrid Smolders, managing partner van &samhoud: ”Iedereen heeft de mond vol van de kabinetsbezuinigingen. Uit ons onderzoek blijkt dat opleiding, de werkomgeving, maar ook samen ontspannen veel belangrijker worden gevonden dan puur de financiële beloning. Het is dus zaak om goed na te denken voordat men het mes in uitgaven zet”. Opmerkelijk en positief is dat men ondanks de bezuinigingen over het algemeen nog wel tevreden is.
 
Top  5 bezuinigingen
Onderstaande top 5 gaat over bezuinigingen waar medewerkers het niet mee eens zijn. In alle sectoren is men het oneens met bezuinigingen op ‘plezierige activiteiten’, maar bij de overheid is dit percentage het grootst. Alleen in de financiële dienstverlening valt op dat bezuinigingen op loon belangrijker worden gevonden dan die op opleiding. Dit in tegenstelling tot de overheidssector en de zorgsector. In de gezondheidszorg, die zwaar onder druk staat, lijkt men het meeste begrip te hebben voor de bezuinigingen binnen de eigen organisatie.
 
1.    Plezierige activiteiten: uitjes, vieringen, lunches, cadeaus. 
2.    Bureaukosten: zoals papier en schrijfwerk
3.    Opleiding
4.    Loon
5.    Aandacht
 
Overheidspersoneel gaat crisis nu pas voelen
Verder wordt uit het onderzoek duidelijk dat overheidspersoneel de crisis nu pas echt gaat voelen. Binnenkort denkt 78,3 % van de ambtenaren de crisis te voelen in hun portemonnee. Toch heeft de onvrede rondom bezuinigingen uiteindelijk ook bij de overheid niet veel invloed op de medewerkertevredenheid. Tot nu toe gaan ambtenaren nog steeds met het meeste plezier naar het werk: 68% geeft aan met veel plezier naar het werk te gaan versus 64,7% van de werknemers in de financiële dienstverlening en 67,4 % van de medewerkers in de gezondheidszorg.