Nieuws

Nederlands beoordelingssysteem faalt

De traditionele jaarlijkse beoordelingsgesprekken voldoen niet meer. Huidige beoordelingsprocessen zijn te eenzijdig en vinden te weinig plaats. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau &samhoud, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos Synovate. Een ander opvallende uitkomst van het onderzoek is dat slechts 37,9 % van de werknemers het gevoel heeft dat hun beoordeling hen helpt te groeien. Jongere werknemers geven vaker aan behoefte te hebben aan meerdere beoordelingsmomenten per jaar. Slechts de helft van werkend Nederland geeft aan de eigen beoordelaar te vertrouwen en de helft vindt dat een beoordelingsproces eerlijk verloopt. Voor 43 % van de werknemers in de financiële dienstverlening is een oneerlijke beoordeling reden om ontslag te nemen.

Salem Samhoud, oprichter van adviesbureau &samhoud: ‘Het is onbegrijpelijk hoe het Nederlands bedrijfsleven met het beoordelen van hun mensen omgaat. Als je maar een uur per jaar de tijd neemt voor een functioneringsgesprek, dan haal je de verbinding met je medewerker weg. Je ontzegt hen het recht om te groeien en je mist de kans hen te complimenteren. Beoordelingen zijn de prachtigste momenten’.

In de financiële dienstverlening is een oneerlijke beoordeling voor 43 % van de werknemers reden om ontslag te nemen. Dit is illustratief voor het belang van beoordeling voor het inspireren en motiveren van medewerkers. In veel bedrijven is beoordelen nog steeds gelimiteerd tot een gesprek dat vaak in de drukste tijd van het jaar gepland wordt. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de werknemers vindt dat hun beoordeling oneerlijk verloopt. Adviesbureau &samhoud heeft het voortouw genomen in het ontwikkelen van nieuwe, motiverende vormen van beoordelen. Door het maken van een persoonlijke visie stellen medewerkers zichzelf persoonlijke en professionele doelen. Het regelmatig ontvangen van feedback en complimenten helpt hen hun doelen te realiseren. Binnen &samhoud is daarom de ‘365 dagen feedback’ geïntroduceerd, ondersteund door een online tool. De werknemer kan zelf op elk gewenst moment en zo vaak als hij wil door zoveel mogelijk mensen beoordeeld worden. Klanten, collega’s en leidinggevenden helpen hen zo inzicht te krijgen in de verwezenlijking van de professionele en persoonlijke doelen. En dat het hele jaar door.