Nieuws

ING: Sectoren op twee sporen

Volgens ING economisch bureau blijven Sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag onder druk staan. Nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen zorgen voor een lagere koopkracht waardoor de consument minder uitgeeft. Vooral de detailhandel, horeca en bouw ondervinden hiervan de gevolgen. De groothandel, industrie en transport vertonen naar verwachting in 2013 weer een lichte groei. Deze meer op het buitenland gerichte sectoren lijden minder onder de gevolgen van koopkrachtverlies en een onzekere consument.

Sectoren die voor een groot deel afhankelijk zijn van export krimpen dit jaar maar zien normaliter wel een groeiherstel tegemoet in 2013. In de industrie daalt het aantal nieuwe orders al enige tijd en de voorraden lopen op. De industriële productie kromp hierdoor in de eerste twee maanden van 2012. Het volume in de agrarische sector blijft wel gestaag toenemen. Een herstel van de wereldhandel zorgt er voor dat de industrie, groothandel en transport voor 2013 ook weer groeien. In deze sectoren ontstaat echter een steeds groter verschil tussen binnenlands en buitenlands georiënteerde bedrijven. Zo wijzen in de transportsector cijfers van internationale mainports op de terugkeer van groei. De op Nederland georiënteerde groothandels en het wegvervoer hebben daarentegen aanhoudend last van de zwakke binnenlandse markt.