Nieuws

Schitterende sectoren: centra van kennis, groei en werkgelegenhe

ABN AMRO identificeert drie sectoren die unieke kansen bieden voor versterking van de Nederlandse economie. Dit zijn de zorg, de maakindustrie en groothandel. Zo biedt de zorg op het gebied van werkgelegenheid het meeste perspectief. In het rapport ‘Speuren naar Sterren’ komt naar voren dat er wél een noodzaak voor blijvende ontwikkeling is. Voor onze kennisinfrastructuur is het van belang dat in alle drie deze sectoren krachten worden gebundeld. Bovendien moet er geïnvesteerd worden in innovatie en onderzoek. Zo kunnen we internationaal een sterke speler zijn en blijven. Dit vraagt niet alleen inzet van de sectoren zelf, maar ook van de overheid.

Nederland is steeds meer een diensteneconomie; de aandacht voor de maakindustrie is niet heel groot wanneer het niet over ‘hightech’ gaat. Toch laat de sector indrukwekkende cijfers zien. De productiewaarde bedraagt 270 miljard, de toegevoegde waarde 65 miljard en de exportwaarde 150 miljard. Bovendien kan een sector als zakelijke dienstverlening alleen bloeien bij een florerende maakindustrie. Daarmee is de invloed van deze sector groter dan haar eigen cijfers alleen. Een grote diversiteit in specialisaties is kenmerkend voor de Nederlandse maakindustrie. Daarvoor is een goede kennisinfrastructuur essentieel: ondernemers staan te springen om vakspecialisten. Er valt daarnaast een tendens te bespeuren van offshoring terug naar onshoring: dichter bij de klant zitten en korte productieketens zorgen voor meer flexibiliteit en klantgerichtheid. Technologische vernieuwing is ook hierbij de sleutel tot groei. Voor massaproductie is Nederland te duur, daarom liggen de kansen op het gebied van nicheproducties en producties op maat en/of in kleine series.