Nieuws

Leren op werkplek vangt negatief effect werkdruk op

Leeractiviteiten op het werk dragen in grote mate bij aan de beroepsexpertise en flexibiliteit. Ook helpt (informeel) leren op de werkplek om de negatieve effecten van werkdruk beter op te vangen. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek onder leraren waarop Arnoud Evers op 1 juni 2012 aan de Open Universiteit promoveert. Evers is als universitair docent werkzaam bij LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, van de Open Universiteit.

Evers bestudeerde in zijn promotieonderzoek de invloed van ervaren werkdruk, emotionele belasting en hulpbronnen op de professionele ontwikkeling van leraren. De belangrijkste hulpbronnen zijn een gezond leerklimaat, sociale steun van collega’s en leidinggevenden en de leerwaarde van het beroep. Als je leraren helpt met werkgerelateerde hulpbronnen, kunnen ervaren werkdruk en emotionele belasting minder als zware last en meer als een uitdaging worden ervaren. ‘Meer hulpbronnen betekent minder ervaren werkdruk’, zegt Evers, ‘maar de sleutel ligt in (informeel) leren op het werk. Daardoor krijgen hulpbronnen het effect dat nodig is. Verbetering van de beroepsexpertise en flexibiliteit van leraren is voor bijna de helft op het conto van leeractiviteiten op het werk te schrijven. Dat is nogal wat. Maar er moeten wel mogelijkheden zijn om te kunnen leren op het werk en juist daar is nog veel winst te halen.’

Arnoud Evers ontwikkelde TPD@Work, een wetenschappelijk onderbouwd instrument om de professionele ontwikkeling van leraren op het werk te onderzoeken. De afkorting TPD staat voor Teachers’ Professional Development. Zes categorieën van leeractiviteiten op het werk kunnen hiermee worden onderzocht: bijblijven door te lezen (bijvoorbeeld vakliteratuur), bijblijven door werkgerelateerde training, experimenteren, reflecteren, samen met collega’s de lessen verbeteren en samen met collega’s de schoolontwikkeling verbeteren.
Het onderzoeksinstrument levert wetenschappelijke kennis op en is te gebruiken door scholen en leraren om beter zicht te krijgen op de eigen ontwikkeling. Hiervoor kunnen geïnteresseerden contact opnemen met LOOK.