Nieuws

Dertig bedrijventerreinen Overijssel onder de loep

Advies- en ingenieursbureau DHV onderzoekt in opdracht van de provincie Overijssel de verbetering van dertig bedrijventerreinen. DHV heeft sinds 2009 met een kwaliteitsscan sterren toegekend aan de bedrijventerreinen. Voor en door gemeenten en ondernemers zijn er vervolgens ambities geformuleerd om de kwaliteit te verbeteren. Nu de eerste herstructureringsplannen zijn uitgevoerd, gaat DHV opnieuw onderzoeken hoe de kwaliteit van die terreinen er voor staat.

De bedrijventerreinen hebben bij de nulmeting een relatief gering aantal sterren gekregen. Meestal waren het 1 of 2 sterren, terwijl maximaal 5 sterren kunnen worden gegeven. Volgens Herman Timmermans, Leading Professional bij DHV is dat niet zo vreemd, omdat de terreinen die om de scan vroegen bijna allemaal nog geherstructureerd moesten worden. Timmermans: ‘Als blijkt dat  plannen om de infrastructuur te verbeteren zijn uitgevoerd, het groen onderhoud op een hoger plan is gebracht en de parkeerproblematiek wordt aangepakt, dan worden meer sterren verdiend.’

DHV heeft het sterrensysteem ontwikkeld om achteruitgang van bedrijventerreinen tegen te gaan. Het systeem maakt eenvoudig inzichtelijk op welke gebieden een bedrijventerrein kan verbeteren. Als de kwaliteit van een terrein verbetert kan dat een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat.

De provincie Overijssel vindt het sterrensysteem een nuttige methode om in korte tijd tegen weinig kosten de belangrijke opgaven op een bedrijventerrein in beeld te hebben. Gemeenten en het bedrijfsleven moeten samen de plannen voor herstructurering opstellen. De gemeente krijgt met de monitoringsscan een objectief beeld hoe de kwaliteit op haar bedrijventerreinen is toegenomen. De provincie krijgt daarmee inzicht in de mate waarin het gelukt is de plannen ook kwalitatief goed uit te voeren.

Met het sterrensysteem kwalificeert DHV bedrijventerreinen op vijf gebieden: ruimtelijke ordening en beeldkwaliteit, faciliteiten en voorzieningen, milieuprestaties, economische prestaties en organisatie en beheer. Per gebied wordt een aantal sterren toegekend, met een maximum van vijf. De opdracht om de kwaliteitsverbetering van alle dertig terreinen in kaart te brengen duurt enkele jaren omdat het afhangt van wanneer een terrein de herstructureringsopgave heeft voltooid.