Nieuws

MVO Toolkit en DuurzaamAdviseren.nl ontwikkelen De Organizer

MVO Toolkit en DuurzaamAdviseren.nl hebben De MVO-Wijzer Organizer ontwikkeld, een instrument dat organisaties helpt om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te implementeren. De Organizer ondersteunt een organisatie op drie manieren:
- Een stappenplan om te komen tot een MVO-Zelfevaluatie en/ of MVO-Certificering op basis van de normenset van ‘De MVO-Wijzer’.
- Tools (de wijzertjes) om de normen van De MVO-Wijzer te implementeren.
- Een softwarepakket om de procedures en documenten voor uw organisatie op maat te maken, te onderhouden en te beheren, het documentbeheerssysteem.

Het implementeren en borgen van MVO-activiteiten wordt vereenvoudigd met een stappenplan. Dit omvat een projectmatige implementatie van de MVO-activiteiten van de organisatie. En natuurlijk zijn er ook ‘de wijzertjes’ opgenomen die hierbij gebruikt kunnen worden. Dit zijn sjablonen zoals een ‘MVO-projectplan’ en een ‘stakeholdersanalyse’.

De Organizer is daarnaast een softwareprogramma dat gebruikt kan worden als documentenbeheersysteem. Documenten kunnen hier worden onderhouden en beheerd in de vorm van een handboek. Organisaties die een kwaliteits- en / of milieumanagementsysteem hebben kunnen met De MVO-Wijzer Organizer hun voordeel doen, omdat deze eenvoudig is toe te passen op andere normensets.

De uitgebreide folder, een demo van het softwarepakket en een voorbeeld ‘handboek MVO’ zijn te vinden op www.mvotoolkit.nl.