Nieuws

Aruba wordt klimaatneutraal met hulp van Richard Branson

De Arubaanse regering en de Carbon War Room (CWR) van de Britse zakenman sir Richard Branson gaan samenwerken om Aruba in 2020 volledig klimaatneutraal te maken. Dat werd bekend gemaakt tijdens Rio+20, de VN-top over duurzame ontwikkeling. De samenwerking, waarin ook de New American Foundation participeert, moet resulteren in ’s werelds eerste duurzame economie waarin alle energie uit zon en wind gehaald wordt.

‘De economische en sociale voordelen die met dit streven naar duurzaamheid en schone technologie gepaard gaan, moeten ten goede komen aan al onze eilandbewoners – aan hun gezondheid, welvaart en welzijn’’, aldus de Arubaanse premier Mike Eman.
De overeenkomst tussen Aruba, de CWR en de New American Foundation brengt voor het eerst politieke wil en expertise samen. Het Antilliaanse eiland haalt nu al 20 procent van zijn energie uit windmolens. Investeren in duurzaamheid biedt niet alleen economische kansen, maar moet ook bijdragen aan de sociale cohesie op Aruba. Daarom is er een roadmap gemaakt met de volgende projecten:

TRANSPORT (lightrail verbinding tussen de cruiseterminal en Oranjestad, en elektrische tram op accu’s)

ENERGIE EFFICIENCY (progressief milieu- en energiebeleid promoten)

MINIMALISEREN WATERBEHOEFTE (Aruba ontzilt 100 procent van het water voor industrie en huishoudens)

HERGEBRUIK (fossiele brandstof is duur; implementatie schone technologie met nieuwe generatie accu’s)

TOERISME (ontwikkeling van duurzaam toerisme; inspiratiebron voor andere landen)

LANDBOUW (ontwikkeling van landbouwsector met gebruik van waterbronnen. Aruba is voor 100 procent afhankelijk van voedselimport)

Hoewel plannen voor duurzaamheid en minimaliseren van CO2-uitstoot niet nieuw zijn op Aruba, is succesvolle implementatie dat wel. De eveneens op Aruba door CWR gelanceerde Smart Island Economies staat daarbij model voor wat er in de toekomst op andere eilanden in de Cariben en de Pacific gedaan kan worden aan duurzame ontwikkelingen.

De Carbon War Room (CWR) is een wereldomspannend ondernemersinitiatief van sir Richard Branson, waarmee hij strijdt tegen klimaatverandering. De CWR heeft een uitgebreid netwerk van ‘groene’ internationale bedrijven en organisaties. De CWR investeert niet zelf, maar helpt locale overheden met het overtuigen van investeerders. ‘Overheden bieden een kader voor CO2-reductie’’, aldus Branson. ‘Het werk wordt gedaan door ondernemers en bedrijven die winst willen maken.’

De New American Foundation is een non-profit organisatie die in nieuwe ideeën investeert om grote, maatschappelijke uitdagingen aan te gaan waar de Verenigde Staten en de wereld zich nu en in de toekomst mee geconfronteerd zien. De New America Foundation zetelt in Washington D.C.