Nieuws

NEN 8048-certificaat voor Kredietbank West Brabant

De Kredietbank West Brabant heeft een keurmerk volgens de NEN-certificering voor schuldhulpverleningsorganisaties ontvangen. Het gaat om de NEN 8048 normen op basis waarvan de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten en schuldeisers worden getoetst. Het certificaat is vandaag aan Wethouder Cees Meeuwis van Sociale Zaken en Economie uitgereikt. Certificering levert een bijdrage aan de transparantie en verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de personen die er werken.

De Kredietbank West-Brabant is getoetst door certificerende instelling DNV Business Assurance. Het eindresultaat van de toets leverde enkele verbeterpunten en deze zijn door de Kredietbank in een plan van aanpak verwerkt. Het plan maakt weer deel uit van het proces om het certificaat te ontvangen. De geldigheidsduur van het certificaat is drie jaar. In die drie jaar vindt jaarlijks een tussentijdse toets plaats en daarna wordt de kredietbank opnieuw gecertificeerd.

De certificering moet naast professionalisering en transparantie leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser. Daarnaast is het streven tot een toetsbaar systeem te komen, op basis waarvan organisaties en personen die voldoen aan de eisen in de norm kunnen worden onderscheiden van hen die hier niet aan voldoen. Uiteindelijk zijn de inspanningen erop gericht dat malafide en incompetente organisaties van de markt worden geweerd.

Schuldhulpverleningsorganisaties kunnen voor drie dienstverleningsmodules worden gecertificeerd: module 1: saneringskrediet en herfinanciering; module 2: schuldbemiddeling en betalingsregelingen; module 3: budgetbeheer, budgetcoaching en betalingsregelingen.Daarnaast vindt toetsing plaats op verplichte onderdelen: kwaliteitsmanagement, klachtenbehandeling en bezwaar, aanmelding; intake en crisisinterventie, informatie en advies, informatieverstrekking met betrekking tot afgifte verzoekschriften en verzoek voorlopige voorziening en nazorg. De Kredietbank West Brabant heeft alle modules betrokken bij de certificering met uitzondering van budgetcoaching bij module 3. Dat is ondergebracht bij de Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn.

De Gemeente Tilburg, Modus Vivendi, Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen en Grip werden al eerder gecertificeerd. Stadsbank Oost Nederland, Groningse Kredietbank, Sociaal.nl Schuldsanering, Gemeente Deventer, Stadsbank Apeldoorn en Orionis (voorheen Kredietbank Walcheren) verwachten nog dit jaar een certificaat te ontvangen.