Nieuws

65-plusser wordt werknemer van de toekomst

De rol van de huidige babyboomgeneratie op de arbeidsmarkt is nog lang niet uitgespeeld. Sterker: fitte 65-plussers zouden wel eens de werknemers van de toekomst kunnen worden. Dat stelt payrollonderneming Please Payroll naar aanleiding van de toenemende vraag van opdrachtgevers naar oudere werknemers. Het bedrijf pleit daarom voor meer voorlichting over de voordelen van de inzet van oudere werknemers en zal hier de komende tijd op diverse manieren aandacht voor gaan vragen bij het MKB en de landelijke politiek.
 
Volgens Please dringt langzaam het besef door dat veel gepensioneerden feitelijk helemaal niet willen stoppen met werken: zij hechten aan de sociale contacten en kunnen in sommige gevallen een aanvulling op hun AOW of pensioen goed gebruiken. Uit cijfers van het CBS blijkt dan ook dat de netto arbeidsparticipatie van 65-plussers zowel in absolute aantallen als relatief de laatste tien jaar duidelijk is toegenomen (naar 162.000 in het eerste kwartaal van 2012).
 
Volgens Please stijgt nu ook de vraag vanuit werkgevers naar oudere werknemers, met name in sectoren waar ervaring belangrijk is en gemotiveerde, goed opgeleide jonge arbeidskrachten soms moeilijk te vinden zijn, zoals de bouw en de horeca. Please-directeur Hans van de Ven: ‘De opwaartse trend is duidelijk zichtbaar. Veel van onze opdrachtgevers zien de meerwaarde van een of meerdere oudere werknemers in het team, juist met het oog op de kennisoverdracht naar jongere werknemers. Daar komt bij dat 65-plussers vaak meer dan gemiddeld gemotiveerd zijn, juist omdat ze tegen elke prijs willen voorkomen dat ze achter de geraniums verdwijnen.’
 
Volgens Please verliezen de vooroordelen over oudere werknemers snel aan kracht. Van de Ven: ‘Een aantal jaar geleden was de perceptie nog dat 65-plussers duur zijn en een extra risico vormen in termen van verzuim. Onze opdrachtgevers merken echter dat het inzetten van een gepensioneerde werknemer vooral financiële voordelen heeft. De werkgeverslasten zijn veel lager, want er is bijvoorbeeld niet langer sprake van WW- en pensioenpremie. Ook voor de oudere werknemer is het voordelig: omdat voor hem de belastingdruk veel lager is, krijgt hij sowieso een hoger nettoloon dan voor zijn pensioen. Daarbij hebben deze inkomsten geen invloed op de hoogte van de AOW.’ Omdat er zelden sprake is van een fulltime contract is ook het verzuim in deze categorie niet hoger, weet Van de Ven uit ervaring. ‘Het verzuimrisico is overigens goed op te vangen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een payrollconstructie.’
 
Please start binnenkort met een actief voorlichtingsprogramma onder MKB-ondernemers om hen nogmaals te wijzen op de voordelen van het inzetten van oudere werknemers. Daarnaast wil Please de landelijke politiek gaan benaderen. Van de Ven: ‘Wij denken dat 65-plussers wel eens de werknemers van de toekomst zouden kunnen gaan worden, gezien de demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zeker nu de babyboomers massaal de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken is het echter zaak doorwerken ook vanuit de overheid beter te faciliteren. De huidige CAO’s besteden nog steeds onvoldoende aandacht voor wat werkgevers en gepensioneerden zoeken: maximale flexibiliteit en minimaal risico. Daarmee vormen ze een onnodige drempel voor het doorwerken na het pensioen. Dat moet echt gaan veranderen.’