Nieuws

UNETO-VNI zet de Nederlandse techniek in de schijnwerpers

Als het aan brancheorganisatie UNETO-VNI ligt, staan de prestaties van de Nederlandse installatiebranche vanaf begin september volop in de belangstelling. 'De Techniek Achter Nederland' is de titel van een tiendelige televisieserie op RTL-Z én van een bijzonder boek. UNETO-VNI lanceert bovendien een speciale website en vraagt ook met behulp van social media aandacht voor de innovatiekracht van de branche.

De Nederlandse samenleving staat de komende jaren voor tal van uitdagingen. Betaalbaarheid van de zorg, een schone leefomgeving, mobiliteit, veiligheid en kantorenleegstand - de campagne stelt deze en andere thema's aan de orde en laat zien op welke manieren technische ondernemingen oplossingen kunnen bieden. Techniek is op veel plaatsen weliswaar niet zichtbaar, maar wél noodzakelijk om de maatschappij te laten functioneren.

In de tv-serie 'De Techniek Achter Nederland', die vanaf 3 september te zien is op RTL-Z, komt elke week één thema aan de orde. Spraakmakende projecten van Nederlandse installatiebedrijven laten zien dat hoogwaardige kennis en innovatie essentieel zijn voor een leefbare toekomst. Het boek benadert het onderwerp op een iets andere manier. Ook hier krijgen de prestaties van de installatiebranche volop aandacht, maar er is ruimte voor de (toekomst)visie van een groot aantal gezaghebbende opinieleiders uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Mensen als Herman Wijffels, Bernard Wientjes, Paul Schnabel en Wubbo Ockels vertellen wat naar hun mening de belangrijkste uitdagingen zijn waar Nederland voor staat.

Ex-astronaut en wetenschapper Wubbo Ockels waarschuwt in het boek dat de mensheid poker speelt met het milieu. Tegelijkertijd verwacht hij dat er de komende jaren veel ten goede gaat veranderen en dat de installatiebranche daarin een sleutelrol gaat vervullen. Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst erop dat duurzame energieopwekking noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijfsleven. Hij ziet de installatiebranche als duurzaamheidskoploper van Nederland. BOVAG-directeur Koos Burgman voorspelt revolutionaire ontwikkelingen in het verkeer. Hij denkt daarbij aan een doorbraak van de elektrische auto, zeker als de overheid normen oplegt en fiscale voorwaarden stelt.

Bij de projecten die in het boek worden belicht, is vooral opvallend dat allerlei hoogst innovatieve oplossingen nú al beschikbaar zijn. Details over de vele projecten die in tv-serie en boek voorbij komen, zijn ook te vinden op een website die UNETO-VNI speciaal voor deze campagne heeft ingericht: www.detechniekachternederland.nl.Daar zijn ook de afleveringen van de tv-serie en interviews uit het boek te vinden.

Ondanks de crisis heeft de installatiebranche uitstekende toekomstperspectieven. UNETO-VNI liet onlangs een studie uitvoeren naar de mogelijkheden van de branche in de nabije toekomst en uit het eindrapport, Radar 2020, komen veel kansen naar voren. Samen met de leden vertaalt UNETO-VNI die perspectieven naar concrete business cases.