Nieuws

Zorginstellingen houden uitgaven in de hand

De totale uitgaven van zorginstellingen stijgen in 2011 met 2,8% naar € 51,3 miljard. egelijkertijd zijn de bedrijfsopbrengsten toegenomen met 3,0% tot € 53,2 miljard. De gemiddelde resultaatratio – het netto jaarresultaat gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten – is + 1,9%. Het zijn vooral de zorgorganisaties onder de 500 fte die qua rendement boven dit gemiddelde presteren. Zo blijkt uit onderzoek van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, dat de jaarverslagen van 1204 zorginstellingen in Nederland heeft geanalyseerd.

Personeelskosten vormen met 67% de grootste kostenpost van zorginstellingen, gevolgd door overige bedrijfskosten (27%) en afschrijvingen (6%). De personeelskosten nemen in 2011 met 4,1% toe tot een totaal van € 34,2 miljard. Grootste stijger zijn de kosten voor externe inhuur: de uitgaven aan personeel niet in loondienst nemen met 7,3% toe naar € 1,8 miljard. De lonen en salarissen stijgen met gemiddeld 3,9%.

In 2011 bedragen de inkoopuitgaven in de zorg € 22,6 miljard. Deze bestaan uit exploitatiekosten (€ 16,8 miljard) en investeringen (€ 5,8 miljard). Bijna de helft van de investeringen (€ 2,8 miljard) gaat om investeringen in gebouwen en terreinen, die in 2011 met 7,5% stijgen. Onder de exploitatiekosten vallen onder meer de patiënt- en bewonersgebonden kosten (€ 4,8 miljard), de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten (€ 2,4 miljard) en onderhoud en energiekosten (€ 1,6 miljard). De patiënt- en bewonersgebonden kosten stijgen in 2011 met 5%. Ondanks de stijgende voedingsprijzen nemen de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten slechts met 1,3% toe. De kosten aan onderhoud en energie dalen licht met - 0,4%.

Frank Kaptein, directeur Intrakoop: ‘Uit ons onderzoek blijkt hoe belangrijk de zorgsector is voor de Nederlandse economie. Voor personeel, bijna 600.000 fte, en voor toeleveranciers, € 22,6 miljard. Als geheel doet de zorgsector het goed, maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende deelsectoren en tussen instellingen onderling. Instellingen kunnen uit onze cijfers interessante benchmarkinformatie halen op basis waarvan ze nog betere beslissingen kunnen nemen. Dat sluit ook aan bij het doel dat wij als Intrakoop hebben: helpen om goede zorg beter betaalbaar te maken.’