Nieuws

Voorkeur werkplek

Samhoud doet jaarlijks onderzoek naar Plezier & Prestatie. In het meest recente onderzoek (eind 2005) wordt ook gekeken naar de voorkeur van mensen om te werken bij een kleine of een grote(re) organisatie. Daaruit kwam naar voren dat een klein bedrijf zich van grotere onderscheidt door relatief meer dynamiek en passie. Opvallend is dat medewerkers meer klantenpassie ervaren bij kleine organisaties. Ook blijken daar de mogelijkheden tot persoonlijke groei groter. De betrokkenheid van de medewerker bij de kleine organisatie is dan ook groter dan bij de grote(re). Kijkend naar de middelgrote organisaties, zien we dat deze relatief hoog scoren op onderwerpen die met managementaandacht te maken hebben. Coaching, functioneringsgesprekken en het nakomen van afspraken scoren daar hoger. Ook worden successen daar nadrukkelijker gevierd. Een en ander resulteert in een vertrouwen in de organisatie dat beduidend hoger is dan in andere ondernemingen. De grote bedrijven scoren hoog op beheersbaarheid (efficiëntie) en de balans tussen werk en privé. Op de overige aspecten scoren grote bedrijven niet slecht, maar ook niet buitengewoon goed.