Nieuws

Prijs 'de Innoveer'

Half november is voor de eerste keer de prijs voor de meest innovatieve docent van de Hanzehogeschool Groningen - de Innoveer - uitgereikt. De eer viel te beurt aan mevrouw Joke van der Kruk, docente van de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Academie voor Gezondheidsstudies. Mevrouw Van der Kruk werkt al 27 jaar in het onderwijs. Ze krijgt deze prijs omdat ze zich continu binnen haar vakgebied is blijven ontwikkelen en steeds nieuwe wegen inslaat. De jaarlijkse prijs voor de meest innovatieve docent van de Hanzehogeschool Groningen is in het leven geroepen om vernieuwingen in het onderwijs te stimuleren en docenten te belonen voor een idee, activiteit of werkwijze die zij het voorafgaande studiejaar ingevoerd hebben. De prijs bestaat uit EUR 5.000,- en een kunstwerk van Gerard Eikelboom, een derdejaars student Autonome Beeldende Kunst van Academie Minerva.