Nieuws

VMT bijeenkomst ‘Duurzaamheid Zichtbaar’

De aandacht voor verduurzaming in voedingsmiddelenketens neemt toe. Producenten zien daarin mogelijkheden om hun toegevoegde waarde te vergroten. Voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten kiezen er steeds vaker voor duurzaamheidseisen te gaan stellen aan hun supply chain. Hoe kunt u aantonen dat uw onderneming haar productieproces verduurzaamd heeft?

Tijdens de VMT bijeenkomst op donderdag 27 september krijgt u antwoord op o.a. de volgende praktische vragen:

Ochtendprogramma (Sourcing hoeksteen verduurzaming):
- Hoe kunt u als bedrijf uw eigen duurzaamheidsprestaties borgen?
- Hoe vertalen duurzaamheidscriteria zich in een certificatieschema?

Middagprogramma (Verwaarding van verduurzaming):
- Hoe verwerkt u duurzaamheid in uw merk/marketingstrategie en welke voordelen levert het op?
- Hoe om te springen met signalen uit de samenleving over uw producten? 
- Wat zijn uw verantwoordelijkheden ten opzichte van de rest van de keten?

Voor het volledige programma, verwijzen wij u naar: www.vmt.nl/duurzaam.