Nieuws

Dodelijke bedrijfsongevallen

In 2004 zijn, volgens informatie van het CBS, in Nederland 93 personen overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Daarvan blijken er 72 inwoners van Nederland te zijn. De 21-niet-Nederlanders worden deels verklaard door ongevallen die in havens plaatsvinden. Knel raken is de meest voorkomende oorzaak van een dodelijk ongeval, gevolgd door vallen. Een kwart van de slachtoffers was werkzaam in de bouw. Positief is dat het aantal ten opzichte van het voorgaande jaar een daling van 16 personen betekent. Het aantal overledenen door een bedrijfsongeval schommelde in de periode 1996-2004 tussen de 88 en 126 per jaar. Bij drie op de tien dodelijke slachtoffers was een transportmiddel betrokken, zoals een hijskraan, shovel of lift. In de transportsector gold dit zelfs voor 70 procent. Maar ook in de landbouw, de industrie en de handel was bij een kwart tot de helft van de dodelijke ongevallen een transportmiddel betrokken. Uitgedrukt per honderdduizend werkenden kende de bouwnijverheid met 5,8 het hoogste aantal dodelijke ongevallen, gevolgd door de landbouw en visserij met 4,9. De bedrijfstak industrie stak hierbij met 1,9 gunstig af.