Nieuws

Offshoring benadeelt concurrentiepositie

Dienstverlenende bedrijven besteden steeds meer kerntaken uit. In toenemende mate verplaatsen zij activiteiten naar andere landen. Bij deze offshoring - het overbrengen van bedrijfsprocessen naar het buitenland - gaat het niet alleen om zaken als ondersteunende IT en administratieve activiteiten, maar juist ook om kernactiviteiten van dienstverleners. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt, waarop de dienstverlenende sector in toenemende mate een zware stempel drukt. Die eerste conclusie kan getrokken worden uit onderzoek van het Nyenrode Institute for Competition (NIC) onder 542 Nederlandse ondernemingen en internationale bedrijven die in Nederland een vestiging hebben. Bijna 50% van de onderzochte bedrijven geeft aan ervaring te hebben met offshoring of binnen de komende drie jaar plannen te hebben voor offshoring. Désirée van Gorp, directeur van het NIC: "De vraag die veel bedrijven uit de dienstensector zichzelf stellen is niet langer wanneer gaan we tot offshoring over, maar hoe gaan we dat doen? Daar moeten we ons terdege van bewust zijn." Offshoring heeft belangrijke consequenties voor het concurrerend vermogen van bedrijven en landen.