Nieuws

Verbetering gezondheid werknemers levert 2,6 miljard euro

Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers levert dat geld op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met één procent daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks 2,6 miljard euro in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer 400 euro per jaar. Dit blijkt uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW. Gezonde werknemers zorgen ook voor een hogere productiviteit, als die door duurzaam werken met één procent toeneemt dan levert dat jaarlijks 6 miljard euro op. Voor een bedrijf met honderd werknemers komt dit neer op een omzetstijging van 95.000 euro per jaar. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte deze resultaten bekend bij de start van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Duurzaam werken houdt in dat werkgevers en werknemers investeren in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers. Het doel is dat mensen gezond tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en hun vaardigheden op peil houden. Het ministerie van SZW heeft daarom samen met honderd bedrijven -- die al ervaring hebben met duurzaam werken -- in kaart gebracht hoe andere werkgevers hier ook een succes van kunnen maken. Dit heeft het manifest met de titel ‘100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid …en we werken nog lang en gelukkig…’ opgeleverd. De Krom: ‘De cijfers bewijzen dat investeren in duurzame inzetbaarheid winst oplevert. Niet alleen voor bedrijven zelf maar ook voor de Nederlandse economie’. Het manifest is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt drastisch. Veel mensen gaan dan met pensioen waardoor de beroepsbevolking afneemt. Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer. Nederlandse bedrijven en organisaties staan daarom voor een grote uitdaging: in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie op de wereldmarkten het hoofd te bieden. Werkgevers moeten daardoor meer doen om hun personeel te behouden én fit te houden voor hun steeds sneller veranderende werk. Werknemers moeten ervoor zorgen dat makkelijk inzetbaar zijn bij (verschillende) werkgevers. Zo vergroten ze hun kansen op werk.

In de recentelijk gestarte werkgeverscampagne Duurzame inzetbaarheid worden de ervaringen van werkgevers op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl voor iedereen toegankelijk gemaakt. Alle voorbeelden, met berekeningen, zijn op deze site te zien. Ook het manifest is hier te vinden. In het kader van de campagne komen er ook bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid met werkgevers. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in verschillende regio’s en voor verschillende bedrijfstakken. Later komt er ook een campagne voor werknemers.