Nieuws

AWVN: gemiddelde cao-afspraak 2012 1,66 procent

In september overeengekomen cao’s vertonen een gemiddelde loonafspraak van 1,76 procent. Dat is iets hoger dan de gemiddelde stijging dit jaar. De gemiddelde, in 2012 afgesproken, stijging van de cao-lonen – dus inclusief die van oktober – bedraagt nu 1,66 procent. Een en ander blijkt uit de maandelijkse voortgangsrapportage van werkgeversvereniging AWVN de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers.

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden in de cao-onderhandelingen handhaaft AWVN haar voorspelling dat de lonen in 2013 minder zullen stijgen dan waar het CPB en kabinet mee rekenen. Dit betekent een mogelijke tegenvaller voor de schatkist in 2013 vanwege lager dan verwachte belastingbetalingen.

Tot nu toe zijn relatief weinig cao’s afgesloten. In 2012 verliepen tot dusver ruim 500 cao’s, terwijl slechts in 280 van die gevallen overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. Dat betekent dat van alle cao’s die in seizoen 2012 (gaan) aflopen tot nu toe voor slechts 56% een nieuw akkoord bereikt is. Ter vergelijking: een jaar geleden was al voor 67% van de 2011-cao’s een akkoord bereikt.

Een lichtpunt in het cao-seizoen 2012 is volgens AWVN dat in de cao-besprekingen duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol blijft spelen. Dergelijke afspraken komen ondanks de verslechterde economie evenveel voor als in 2011. Het gaat daarbij om concrete afspraken over scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers, allemaal afspraken die – op termijn – groei van de arbeidsproductiviteit opleveren en het langer doorwerken van werknemers mogelijk maken. In acht van de tien nieuwe cao´s zijn dergelijke afspraken gemaakt.