Nieuws

Vrouwelijke managers ambitieuzer

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan heeft het weekblad Intermediair in samenwerking met de Universiteit Groningen het grote Intermediair Leiderschapsonderzoek onder ruim 3200 respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke managers ambitieuzer zijn dan mannen. In de ogen van hun medewerkers doen ze het even goed of zelfs beter. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd bij de kneuzen: de zogenaamde ongedifferentieerde leiders en oververtegenwoordigd bij de managers die de hoogste waardering krijgen. Toch halen vrouwelijke managers nog steeds amper de top en worden ze zelden uit de vijver met 'potentials' gevist. Een verklaring hiervoor vormen de stereotype vooroordelen bij het hogere management, aldus het onderzoek van Intermediair. De top van het Nederlandse bedrijfsleven heeft een sterke voorkeur voor de mannelijke leider. Masculiene eigenschappen dichten ze vooral toe aan mannen. De top houdt hiermee de ideale masculiene leiderschapsstijl in stand en blokkeert daarmee de toegang voor vrouwen aldus het onderzoek.