Nieuws

Slechts 10 procent young professionals groeit door

Bij een groot deel van de bedrijven groeit slechts 1 op de 10 startende young professionals door naar een hogere functie binnen hetzelfde bedrijf. Daarentegen brengt iets meer dan de helft van de bedrijven in kaart naar welke functies talenten in de toekomst kunnen doorstromen. Dit blijkt uit het Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ van ASA, specialist in bemiddeling van studenten en young professionals. In het onderzoek voorafgaand aan het rapport, hebben 275 bedrijven hun ervaringen met talentontwikkeling gedeeld.

De termijn waarin jonge talenten doorgroeien verschilt sterk per bedrijf. Slechts 6 procent van de organisaties zegt dat hun talent een half jaar tot een jaar na indiensttreding doorgroeit. Bij een derde van de ondervraagde bedrijven blijkt deze mogelijkheid zich pas voor te doen na 1 tot 2 jaar. Nog eens een derde zegt dat het talent pas na 2 jaar een hogere functie weet te bereiken. Opvallend is daarbij dat ruim een kwart van de bedrijven geen zicht heeft op de doorgroeitermijn van hun young professionals.

‘Het ontwikkelen en benutten van talenten is voor een young professional één van de belangrijkste factoren om zich voor een langere periode aan een bedrijf te binden. Talentontwikkeling is daarom een belangrijk aandachtspunt. ASA stimuleert de doorgroei van young professionals door bedrijven hierin te voorzien van advies. In ons Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ staan tips en best practices over het stimuleren van talentontwikkeling. Immers hoe meer aandacht een bedrijf besteedt aan het in kaart brengen en ontwikkelen van talenten, hoe hoger het percentage doorgroeiende young professionals. Dit komt uiteindelijk de continuïteit binnen het bedrijf ten goede’, aldus Jan van Gorkum, algemeen directeur van ASA.